Lid worden

Wanneer je een paar keer hebt deelgenomen en je wilt graag lid worden, kun je om een inschrijfformulier vragen en deze inleveren bij de trainers.

Kosten lidmaatschap

Aan het lidmaatschap zijn de volgende contributiekosten verbonden:

Junioren (tot 16 jaar) contributie per kwartaal € 24,00
Senioren (vanaf 16 jaar) contributie per kwartaal € 38,50
Competitie

Als je competitie wilt spelen moet er competitietoeslag aan de bond worden afgedragen. De hoogte van de competitietoeslag wordt door de NTTB vastgesteld. Voor het najaar 2019 is dit als volgt:

Junioren per halfjaar € 17,00
Senioren per halfjaar € 26,00
Lidmaatschap opzeggen

Je kunt je lidmaatschap opzeggen middels schriftelijke opzegging bij de secretaris (secretaris@ttcdronten.nl) van de vereniging. De opzeggingstermijn is één volle kalendermaand vóór het einde van het kwartaal (bijv. uiterlijk 30 november om 31 december het lidmaatschap te beëindigen). Als je competitie speelt, is het pas mogelijk om het lidmaatschap aan het einde van het competitieseizoen op te zeggen.